Urzędy listy piszą a mur na Kamienicy się „wali”!

Już wcześniej interweniowałem w sprawie muru oporowego na Kamienicy. Niestety, póki co otrzymuje w tej sprawie niekoniecznie jasną korespondencję pomiędzy instytucjami (skan ostatnich materiałów poniżej).  I tak, po niedawnej kolejnej interwencji mieszkańców ulicy Rybackiej zjawiłem się na miejscu gdzie bez urządzeń pomiarowych widać, że szczelina powiększa się w oczach. Wybrzuszenie muru narasta a ziemia po jego stronie wewnętrznej  zapada się na skutek ustępującej zapory betonowej. Wniosek nasuwa się taki, że skoro mimo relatywnie suchej aury degradacja konstrukcji betonowej  postępuje tak szybko, to przy nieprzewidywalnych letnich wezbraniach rzeki sytuacja może być tragiczna. Mam nadzieję, że tym razem Pan Prezydent bardziej zdecydowanie podejmie działania zabezpieczające byt obywateli oraz ich mienia. Interpelację pisemną z taką treścią prześlę jeszcze dziś drogą elektroniczną do Urzędu Miasta.     Grzegorz Fecko,   Poniżej materiały foto oraz skan ostatnich dokumentów.