Interpelacje z marca na sesji RM NS

Zapraszam do zapoznania się z interpelacjami, które złożyłem na ostatniej marcowej sesji Rady Miasta Nowego Sącza.  Grzegorz Fecko