Odpowiedzi na interpelacje z lutowej sesji RM NS

Zapraszam do zapoznania się z  odpowiedziami Prezydenta Miasta na interpelację, które zgłosiłem na lutowej sesji RM NS. Grzegorz Fecko