Mieszkańcy chcą pilnego spotkania w sprawie Węgierskiej BIS

W związku z listem jaki dotarł do mnie od przedstawiciela mieszkańców ulicy Ogrodowej zwróciłem się do Prezydenta Miasta z interpelacją:

Szanowny Pan Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Szanowny Panie Prezydencie,
W związku z interwencją pisemna przedstawiciela mieszkańców ulicy Ogrodowej w sprawie potrzeby zapoznania się z planem i projektami tak zwanej Węgierskiej Bis, kolejny raz proszę i apeluję o niezwłoczne spotkanie się z zainteresowanymi mieszkańcami. Mieszkańcy Ci zgłaszają taka potrzebę kolejny raz. W związku z narastającym niepokojem wynikającym z niewiedzy, proszę o wyznaczenie terminu i ogłoszeni tego faktu publicznie, tak aby każdy zainteresowany mógł przybyć na to spotkanie.
Dla dobra mieszkańców oraz dla dobra potrzebnej inwestycji jaką jest projektowanie Węgierskiej Bis, jeszcze raz proszę o niezwłoczny bezpośredni kontakt w tej sprawie z mieszkańcami.

Grzegorz Fecko
Radny
Urząd Miasta Nowego Sącza