Kontrapunkt Fecko & Cisoń

Zapraszam na materiał filmowy TV RTK prowadzony przez redaktora Wojciecha Molendowicza. Byłem gościem z Przewodniczącym Tomaszem Cisoniem.

Zapraszam , Grzegorz Fecko