Rada miasta bez przepływu informacji!

Na ostatniej sesji RM NS 27 X 2015 r. w związku z brakiem elementarnej wiedzy na temat ewentualnej decyzji i korespondencji pomiędzy  RM  i  Prezydent a ową spółką zgłosiłem interpelacje oczekując informacji na ten temat.  W odpowiedzi otrzymałem komplet dokumentacji i informację na temat przebiegu tejże korespondencji. Z przytoczonych informacji wynika, że radni zostali pominięci przez Przewodnicząca RM. Tą sytuację pozostawiam bez komentarza… Poniżej przedstawiam odpowiedź od Pana prezydenta i wycinek z decyzją o jakiej Pani Przewodnicząca wiedziała już w maju br. szkoda, że w tak ważnej sprawie nie zostaliśmy poinformowania jako RM…  Mam nadzieję, że po dzisiejszej połączonej komisji przywrócona została szansa na próbę porozumienia. Myślę, że nic jeszcze nie musi być przesądzone, a strony wydaja się otwarte na dialog.

Grzegorz Fecko