Po co Szef Komisji Finansów RM NS czekał od lutego do listopada…

Zapraszamy do zapoznania się  z naszymi interpelacjami złożonymi na ostatnie Sesji RM NS w sprawie niecodziennego zwlekania z decyzją, która możne przynieść kilkaset miejsc pracy w naszym mieście!

Radni: Grzegorz Fecko, Józef Hojnor