Propozycje dla miasta – budżet 2016

28 IX 2015 r. Klub Radnych PO RP w Radzie Miasta Nowego Sącza

Prośba o ujęcie w projekcie budżetu miasta Nowego Sącza na 2016 r.

Do:   Pan, Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

w związku z prowadzeniem przez służby Pana Prezydenta prac związanych                                z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2016 r. działając w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • budowa hali sportowej przy ZS Podstawowo – Gimnazjalnych nr 1 przy ul. 29 listopada i przy Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie chodnika przy ulicach Kamiennej, Zawiszy Czarnego, Grunwaldzkiej (odcinek od sklepu Centrum do skrzyżowania z ul. Brzeziny), Brzeziny, 1 Brygady (wzdłuż bloku 10-14), Stolarskiej (była boczna), Fabrycznej,  wylotowej części ulicy Lwowskiej i Barskiej,  Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki,
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice”,
 • wykonanie pozostałych 250 m nawierzchni bitumicznej na ulicy Łącznik (z nabyciem terenu),
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Hasiora, Bielowickiej i Tartacznej,
 • wykonanie ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Witosa, Pieczkowskiego i Nowochruślicka z przesłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • modernizacja nawierzchni ulicy Zdrojowej około 200 metrów przed pętlą i 200 metrów za pętlą linii 28 (w tym modernizacja pętli autobusowej),
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za bazarem),
 • proponuje się wykonanie lub rozbudowę wielofunkcyjnych placów zabaw dla dzieci w następujących lokalizacjach: przy ulicach Kusocińskiego, Sienkiewicza, Batalionów Chłopskich, Al. Piłsudskiego (przy tzw. pumptracku) na Plantach Miejskich (rozbudowa), 1 Brygady (rozbudowa), Starowiejskiej, Orła Białego, Flisaków, Zabełeckiej,  oraz na osiedlach Poręba Mała, Dąbrówka, Kaduk i w okolicach  tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • wykonanie skateparku przy pumptracku,
 • wykonanie tzw. „SOKOLIKA” na końcu ul. Głowackiego (pomiędzy potokiem Łubinka, bazarem a firmą Olma) oraz przy szkole podstawowej w Porębie Małej,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • wykonanie na każdym osiedlu tzw. siłowni na wolnym powietrzu,
 • odprowadzenie wód opadowych ze skarpy (osuwiska czynnego) pomiędzy Składowiskiem Odpadów Komunalnych a osadą Aleksandrówka,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 i na Os. Wojska Polskiego,
 • utworzenie świetlicy środowiskowej na Osiedlu Przydworcowym,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej od budynku przy ul. Jagiellońskiej 50a,
 • opracowanie projektu dostarczenie energii cieplnej na ulice „Starej Kolonii” – likwidacja niskiej emisji,
 • zlecenie opracowania projektu pomnika Adama Mickiewicza, wzorowanego na projekcie pomnika zniszczonego przez okupanta w czasie II wojny światowej.
 • wykonanie remontu elewacji Ratusza,
 • remont chodnika przy ulicach Kochanowskiego, Różanej, Podhalańskiej, Szujskiego (w tym wewnątrz osiedla), Sienkiewicza, 1 Maja, Kunegundy, Barbackiego, Wyspiańskiego, Grota-Roweckiego, Śniadeckich, Broniewskiego (od nr 20 do nr 30),
 • remont nawierzchni ulic „Starej Kolonii”, ul. Kolejowej, ul. Broniewskiego, dojazdu do Komendy Miejskiej Policji od ul. Grottgera oraz parkingów pomiędzy ul. Broniewskiego nr 20 -30,
 • remont mostu na ulicy Zdrojowej nad Łubinką.
 • remont schodów łączących ul. Rokitniańczyków z ul. I Brygady (przy bloku nr 14).

Stosownie do możliwości ustawowych wnioskujemy o zarezerwowanie w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2016 r. środków finansowych w wysokości 3 milionów złotych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków.