Most Hleński i inne – odpowiedzi nainterpelacje

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na interpelacje ,które złożyłem na ostatniej Sesji RM NS.

Grzegorz Fecko