Niepokojąca przerwa-cisza w budowie mostu!

Interpelacja zgłoszona pisemnie  , 29 III 2015

Od: Grzegorz Fecko, Rada Miasta w Nowym Sączu, 29 marzec 2015 r. Nowy Sącz
Do: Szanowny Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza,
Interpelacja (pisemna w trybie międzysesyjnym):

W imieniu interweniujących mieszkańców naszego miasta, proszę o informację co jest powodem zatrzymania prac budowlanych na budowanym moście na rzece Dunajec na obwodnicy północnej? Zatroskani mieszkańcy o zaplanowany termin oddania tak dużej inwestycji zwracają uwagę na to, że od około trzech tygodni zatrzymano główne w tym miejscu!

Proszę o szczegółową  odpowiedź w tej sprawie co jest powodem takiej sytuacji. Z poważaniem, Grzegorz Fecko