Interlepacje – śmietnik na Kamienicy i inne…

Zapraszam do zapoznania się z interpelacjami, które zgłosiłem na ostatniej Sesji RM NS.

Grzegorz Fecko