Rozmowa z Redaktor Alicją Stolarczyk – RDN

Zapraszam na rozmowę w Panią Alicją Stolarczyk w radiu RDN o sprawach bieżących:

Grzegorz Fecko

Foto: Jakub Węgrzyn