KOMUNIKACJA I TRANSPORT

KOMUNIKACJA I TRANSPORT

  • Zmniejszymy cenę biletów MPK,
  • Przedmieścia są ważne i będziemy w nie inwestować,
  • Wesprzemy dokończenie obwodnicy północnej- połączenie z DK28,
  • Wybudujemy wzdłuż Dunajca równoległą drogę do ul. Węgierskiej.
  • Wybudujemy obwodnicę południową – przejście od ul. Węgierskiej do ul. Nawojowskiej,
  • Zintegrujemy komunikację autobusową z kolejową. Utworzymy komunikację kolei podmiejskiej,
  • Sukcesywnie będziemy przebudowywać najważniejsze skrzyżowania na ronda,
  • Zbudujemy zintegrowany system ścieżek pieszo – rowerowych ze szczególnym uwzględnieniem wytyczenia tras wzdłuż rzek Dunajca, Kamienicy oraz potoku Łubinka,
  • Poprawimy warunki parkingowe w centrum miasta i na jego przedmieściach.