Interpelacje na sesji RM NS 24 czerwca 2014

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z interpelacjami, które złożyłem na sesji RM NS w dniu 24 czerwca 2014 r.

Grzegorz Fecko