Interpelacje z sesji Rm NS 26 XI 2013

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza – 26 XI 2013 w imieniu zgłaszających mieszkańców i samorządowców z Zarządów Osiadli zgłosiłem do Prezydenta interpelacje. Treść poniżej.

Grzegorz Fecko