Informacje obywatelskie

Na ostatniej sesji rady Miasta Nowego Sącza złożyłem interpelacje w imieniu interweniujących do mnie mieszkańców i samorządowców.

Grzegorz Fecko