Stan inwestycji wodnokanalizacyjnej

Zapraszam do zapoznania się z informacją na piśmie o stanie bieżącym inwestycji wodnokanalizacyjnej Sądeckich Wodociągów. O taką informację poprosiłem na nadzwyczajne sesji Rady Miasta Nowego Sącza we wrześniu br., w której drugim puntem była informacja o zaawansowaniu owej  inwestycji.

Grzegorz Fecko


 

Tabela 2

 

Tabela 2