Odpowiedzi, których zabrakło na sesji o obligacje!

Otrzymałem od Prezydenta Jerzego Gwiżdża odpowiedzi, których nie otrzymaliśmy na przedostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie uchwały dotyczącej emisji obligacji na 67,8 milionów złotych. Poniżej przedstawiam wszystkie pytania radnych, którzy w tej sprawie dociekali oraz odpowiedzi.

Grzegorz Fecko