Interpelacje IX 2013

Poniżej przedstawiam interpelacje złożone na sesji Rady Miasta Nowego Sącza 10 września bieżącego roku.

Grzegorz Fecko