Interpelacje, Sesja – 28 V 2013

Poniżej treść z materiałów Biura Prezydenta Miasta z ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza z trzema interpelacjami zgłoszonymi prze zemnie w imieniu mieszkańców, zapraszam do zapoznania się z niniejszą treścią.

Grzegorz Fecko