Cena śmieci w dół! – interpelacja

W związku z dużo mniejszą kwotą jaką osiągnięto po przetargu (około 30% niższa) za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Nowym Sączu wystąpiliśmy wspólnie  z radnym Tomaszem Bastą z interpelacją do Prezydenta o zmianę ceny za śmieci segregowane od osoby z 10 złotych na 6 złotych. Cały tekst interpelacji poniżej.

Grzegorz Fecko

Interpelacja  – 23 IV 2013

Nowy Sącz 19 maj 2013 r.  Tomasz Basta, Grzegorz Fecko,  Rada Miasta, Nowy Sącz

Szanowany Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz,  Rynek 1

Nawiązując do wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Nowym Sączu oraz do faktu, że zadeklarowana cena za tę usługę będzie niższa o około 30% proponujemy, aby przygotował Pan na najbliższą sesję projekt uchwały  zmniejszającej opłatę na jedną osobę za śmieci segregowane. Proponujemy zmianę z 10 złotych na 6 złotych, ale jeśli uzna Pan że opłata może być jeszcze niższa jesteśmy otwarci na dyskusję.  Przy tym rozwiązaniu proponujemy utrzymać dotychczasową cenę za śmieci niesegregowane.

Jesteśmy przekonani że zaproponowana przez nas cena za odbiór śmieci segregowanych jest uczciwa i odpowiadająca wynikowi realnego przetargu na wolnym rynku a nie teoretycznej kalkulacji.      Nowa cena zwiększy wymaganą rozpiętość pomiędzy opłatą za odbiór śmieci segregowanych a śmieci niesegregowanych co stanie się konkretnym argumentem i oczekiwanym bodźcem do segregacji przez mieszkańców oraz do zachowania świadomości ekologicznej.    Zmiana tylko wariantu z segregacją zobowiąże do zmiany deklaracji tylko te osoby, które chcą segregować, ci zaś, którzy nie deklarują segregacji nie będą musieli ponownie przedkładać deklaracji.

Panie Prezydencie, mając na uwadze fakt, że dla mieszkańców każda złotówka jest ważna i nie ma powodu, aby niepotrzebnie na wyrost nie przeciążać budżetów domowych zbędnymi opłatami proponujemy raz jeszcze, aby podjął Pan inicjatywę uchwałodawczą zmniejszającą opłatę na jedną osobę za śmieci segregowane  z 10 złotych na 6 złotych. W związku z faktem, iż zgodnie ze statutem miasta podmiot inny niż Prezydent musi złożyć projekt uchwały na 11 dni przed sesją składając gotowy projekt nie zdążylibyśmy dochować terminu i uchwała mogłaby nie być wprowadzona do porządku obrad. Taki stan rzeczy znacznie wpłynąłby na zasadność podjęcia uchwały w kontekście krótkiego czasu do wejścia w życie nowego systemu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Basta                         Grzegorz Fecko