Grobla na Łubince podkopana?

W dniu dzisiejszym po interwencji mieszkańców zgłosiłem do Centrum Zarządzania Kryzysowego UM NS możliwe naruszenie grobli potoku Łubinka. Stan faktyczny w terenie budzi duży uzasadniony niepokój  co do ryzyka osłabienia konstrukcji zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Liczę na szybką reakcję naszego urzędu.

Tekst interwencji:

Urząd Miasta Nowy Sącz

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Nowy Sącz
Rynek 21,
33-300 Nowy Sącz

Po interwencji mieszkańców przy potoku Łubinka dotyczącej wykonywania prac
ziemnych przy grobli owego potoku zgłaszam potrzebę pilnej inspekcji w
terenie. Przy grobli południowej na potoku Łubinka w połowie odległości
pomiędzy mostami na ulicy Zdrojowej i Tarnowskiej prowadzone są prace
ziemne, które mogą naruszyć konstrukcję zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Materiał foto w załączniku. Proszę o niezwłoczną wizję lokalną i ocenę
bezpieczeństwa technicznego umocnień oraz sprawdzenie bezpieczeństwa
zamieszkujących tam obywateli.
Z poważaniem

Grzegorz Fecko