Interpelacja – sesja

Interpelacje z sesji rady Miasta 26 II 2013

1. W związku z  kolejną  podwyżką wody i ścieków przez Sądeckie Wodociągi  zwracam się  z propozycją wykorzystania z nadwyżki budżetowej zaplanowanej w budżecie miasta na rok 2013.  Wskazana wartość nie zniweluje negatywnych skutków podwyżki całkowicie ale przeniesie jej ciężar z gospodarstw domowych również na budżet miasta,

2. W związku z kolejnymi interwencjami mieszkańców w sprawie dramatycznego stanu części ulicy Matejki na odcinku od ulicy Młyńskiej do ulicy Długosza, zgłaszam potrzebę poleżenia na tym odcinku warstwy asfaltowej. Wskazany odcinek jest w centrum miasta w sąsiedztwie dworca autobusowego i stanowi negatywną „wizytówkę” naszego miasta,

3. W związku z brakiem dostępu do bieżącej wody oraz w związku z uciążliwą potrzebą wywozu ścieków z posesji zwracam się z prośbą o zaplanowanie inwestycji wodnokanalizacyjnej na ulicy Grabowej na  osiedlu Kochanowskiego.

Grzegorz Fecko