Interpelacje

Wpis  z 2 I 2013   INTERPELACJA z sesji – 29 I 2013

  1. W związku z likwidacją możliwości parkowania w godzinach roboczych w dni powszednie na ulicy Piotra Skargi proszę o rozważenie zainstalowania parkingu na jednym pasie na ulicy Kazimierza Wielkiego. Parking ten mógłby funkcjonować do czasu budowy większego parkingu na rynku maślanym i na terenie byłej siedziby straży pożarnej. Obecnie po likwidacji parkingu na ulicy Piotra Skargi widać wyraźnie jak opustoszały lokale handlowe i usługowe w tej części. Taka sytuacja doprowadziła do znacznego spadku klientów doprowadzając wielu drobnych przedsiębiorców do likwidacji działalności. Wielu, którzy prowadzą działalność  nadal maja poważny problem z dalszym funkcjonowaniem. Szansą na poprawę takiej sytuacji powinno być zwiększenie miejsc parkingowych.
  2. W związku z brakiem dostępu do bieżącej wody oraz z uciążliwą potrzebą wywozu ścieków z posesji zwracam się z prośbą o zaplanowanie inwestycji wodnokanalizacyjnej na ulicy Librantowskiej na  osiedlu Kochanowskiego. Podobnie w związku z uciążliwościami wywozu ścieków z posesji, zwracam się zapotrzebowaniem na budowę instalacji kanalizacyjnej na ulicach Słowackiej i Olszewskiego na osiedlu Biegonice.
  3. Panie prezydencie, kilka miesięcy temu złożyłem interpelację w sprawie trzech  bilbordów przysłaniających widok jadącym ulicą Tarnowską z Góry Zabełeckiej do centrum miasta. Proszę mi odpowiedzieć, co zamierza Pan w tej sprawie uczynić, aby rozwiązać ten problem?

Grzegorz Fecko