Niszcząca woda

 

Mapka sytuacyjna, podstawą mapy Google Erth, kliknij aby powiększyć

Na zgłoszony problem przez mieszkańców z Kwieciszowej przedstawiłem na Sesji Rady Miasta w Nowym Sączu z dnia  27 listopada 2012 roku następującą interpelację:

Na osiedlu Kwieciszowa (Zabełcze) przy ulicy Zdrojowej na wysokości pętli autobusowej linii 31 mieszkańcy zgłosili potrzebę udrożnienia kanału przepływowego dla wód opadowych. Ów kanał od dawna jest niedrożny, przypuszcza się, że ta sytuacja mogła być przyczyną nieszczęśliwego osuwiska skutkującego wysiedleniu całej rodziny kilka lat temu. Obecnie woda opadowa z rozległego terenu nie jest odprowadzana z ulicy niszcząc ją oraz przydrożne posesje prywatne. Należy pamiętać, że w najbliższym otoczeniu jest wybitnie duża różnica wzniesień co sprzyja erozji terenu.

W związku z tym proszę o udrożnienie rury spustowej a od jej wylotu w kierunku ulicy Barskiej na całym odcinku proszę o wykonanie korytka betonowego lub dna kamiennego tak, aby jar na całej długości nie erodował i tym samym nie podcinał kolejnych osuwisk! Nadmieniam, że półtorej roku temu uczestniczyłem w komisji oddelegowanej z Urzędu Miasta i już wówczas widać było szkody popowodziowe i poosuwiskowe. Niestety, wniosek nasuną się ten sam co w zawartej przeze mnie obecnej interpelacji.

W załączniku zamieszczam mapkę sytuacyjną dla zobrazowania problemu.

Grzegorz Fecko