Do szkoły „pod górkę”

Mapka opracowana na podstawie mapy z Google Erth, kliknij aby powiększyć

W sprawie dziurawego i niszczejącego mostu na Łubince przy letnim basenie kąpielowym interweniowałem już u Prezydenta Ryszarda Nowaka i w Miejskim Zarządzie Dróg. Na razie bez efektów. Łatwo jest przedstawić, że piesi idący do centrum miasta muszą z powodu braku remontu tego mostu na jednym skrzyżowaniu pokonywać czterokrotnie jezdnie ryzykując swoim bezpieczeństwem! (schemat swoistej „ścieżki” na załączonej mapce  Google Erth). W sprawę zaangażowałem ostatnio Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Nowego Sącza, którego to przedstawicieli odbyli wizję lokalną (za co serdecznie dziękuję). Liczę, że szanowna komisja podobnie jak z kładką powyżej biegu Łubinki skutecznie przekona do potrzeby natychmiastowych działań.

Grzegorz Fecko

Poniżej tekst z protokołu komisji:

P R O T O K Ó Ł, WZK.5535.106.2012 , z przeprowadzonej w dniu 21 listopada 2012 roku wizji lokalnej, dotyczącej stanu przejścia dla pieszych przez ulicę Witosa oraz most w ulicy Zdrojowej w Nowym Sączu

  1. 1. Cel przeprowadzenia wizji lokalnej:
  • Likwidacja lokalnych zagrożeń na terenie Miasta Nowego Sącza.
  1. 2. W wizji udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Sącza w składzie:
  • Pan Marek NIEĆ – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Nowego Sącza.
  • Pan Jan PANCERZ – podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Nowego Sącza.
  • Pan Dawid KUDEŁKA – podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Nowego Sącza.

Wizja została przeprowadzona w obecności Pana Grzegorza FECKO Radnego Miasta Nowego Sącza.

  1. 3. Podstawa przeprowadzenia wizji: na wniosek złożony do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w imieniu mieszkańców przez Pana Grzegorza FECKO Radnego Miasta Nowego Sącza w sprawie konieczności przeprowadzenia sprawdzenia istniejących utrudnień dotyczących stanu przejścia dla pieszych przez ulicę Witosa oraz most w ulicy Zdrojowej w Nowym Sączu, zarządzono przeprowadzenie wizji lokalnej w wyniku, której ustalono następujące fakty: Stwierdzono, że przejście przez most na potoku Łubinka w ulicy Zdrojowej znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Lewa strona chodnika w kierunku ulicy Witosa została zamknięta dla ruchu pieszych poprzez zastosowanie barier i oznakowania z powodu powstałych ubytków w nawierzchni utrudniających komunikację.  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjęło w tej sprawie zgłoszenia od mieszkańców miasta, które każdorazowo przekazywane były do Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w związku z tymi interwencjami Miejski Zarząd Dróg wyłączył z ruchu pieszych lewą stronę mostu. Piesi przechodzący przez oznakowane przejście na ulicy Witosa, zmuszeni są przechodzić na drugą stronę mostu (zaznaczyć należy, że po obu stronach ulicy Witosa nie ma chodników) co stwarza największe zagrożenie głównie dla przechodzących dzieci i osób starszych. Bardzo duże  ubytki w moście oraz rozsypujące się krawężniki powodują dalszą erozję i niszczenie całej konstrukcji mostu. W ocenie biorących udział w przeprowadzonej wizji lokalnej istnieje pilna potrzeba remontu mostu i szybkiego naprawienia powstałych nieprawidłowości oraz usunięcia   zagrożenia dla przechodniów w omawianym rejonie. Na tym  protokół zakończono i podpisano: Marek NIEĆ  ,  Jan PANCERZ,  Dawid KUDEŁKA   Nowy Sącz, dnia 21 listopada 2012 r.