Asfaltowy dywan jest!

W dniu dzisiejszym położono asfalt na uliczkach osiedlowych w narożu ulic Tarnowskiej i Flisaków (o staraniach pisałem we wcześniejszych wpisach). Myślę, że nawierzchnia będzie dobrze służyła mieszkańcom. Długość wszystkich uliczek pokrytych asfaltem wynosi pół kilometra. Wykonawcy obiecali również poprawkę chodnika przy Flisaków, który uległ uszkodzeniu przy pracach drogowych. Wielki dzięki składam panu Krzysztofowi Głucowi, prezesowi Sądeckich Wodociągów za wkład w finalizację sprawy.!

Grzegorz Fecko

Foto: autor