Śmieci po nowemu, co z opłatą?

Dzisiaj (5 wrzesień) rozpoczęła się debata w Radzie Miasta nad projektem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowego Sącza i systemu pobierania opłat. Czas wdrożenia projektu to lipiec 2012. Prezydent Jerzy Gwiżdż przedstawił dwie opcje opłat: – w zależności od zużytej wody w danym gospodarstwie domowym lub w zależności od ilości mieszkańców w gospodarstwie domowym. Wstępne szacunki mówią o tym, że około od 30% do 40% gospodarstw nie jest objętych wywozem odpadów… W nowym projekcie zakłada się obowiązkowe oddawanie odpadów oraz obowiązkowe objęcie opłatą, zakłada się również obowiązkową segregacje, która zmniejszy opłatę. Musimy czynić starania, aby nie było drożej po wdrożeniu nowego systemu. Istnieje ryzyko , że nie uda się od wszystkich uzyskać obowiązkowych opłat.

Zwróciłem się z pytaniem o to, co stanie się z gospodarstwami, które są w strefie uciążliwości  funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych na osiedlach Przetakówka i Zabełcze. Owe gospodarstwa w ramach rekompensaty mogły dotychczas mieć odbierane śmieci po niższej opłacie. Nowy projekt na takie rozwiązania nie pozwoli. W związku z tym wystąpimy do władz składowiska odpadów komunalnych jako uciążliwego sąsiada o inną formę rekompensaty. Myślę, że jako  zarządy osiedli Przetakówka i Zabełcze wspólnie w tej sprawie podejmiemy działania. Zaproponowałem obecnemu na spotkaniu prezesowi Novej panu Piotrowi Piotroskiemu spotkanie z radnymi i z zarządami osiedli Przetakówki i Zabełcza, wstępny termin spotkania ustalono na koniec listopada 2012.

Oczywiście priorytetem dla Rady Miasta będzie wypracowanie takiego rozwiązania dla całego miasta , aby mieszkańcy (gospodarstwa domowe) nie odczuły negatywnie w swych finansach nowego projektu.

Grzegorz Fecko