Autobusem na bazar i „targowicę”

 

http://www.mpk.sacz.pl

Informuję z satysfakcją, że przedstawiana kilka miesięcy temu na mojej stronie sprawa poprowadzenie linii autobusowej przy bazarze na Głowackiego oraz przy targowicy na Dojazdowej ma swój finał i taki stan rzeczy poddany będzie głosowaniu na najbliższej sesji miasta. Przybędą przystanki na ulicy Głowckiego przy nowym bazarze przeniesionym z ulicy Barskiej. Kolejnym miejscem z przystankami będzie ulica Dojazdowa przy giełdzie rolnej tak zwanej „targowicy”. Na uruchomienie zatwierdzonego rozwiązania możemy liczyć jeszcze w lecie!

Grzegorz Fecko