Na rzecz bezpieczeństwa

Wczoraj miałem okazję wziąć udział w seminarium na rzecz bezpieczeństwa. Seminarium „Młodzież gimnazjalna a narkotyki i inne używki-nowatorskie metody pracy z uczniem” odbywało się w siedzibie sądeckiej policji. Inicjatorem był komendant policji pan Henryk Koział oraz pani Marta Mordarska (pełnomocnik prezydenta). Miło mi poinformować, że moja ostatnia inicjatywa w sprawie badań w placówkach oświatowych poczucia bezpieczeństwa zbiegła się z inicjatywą i działaniem pana komendanta Koziała. Wierze, że moja interpelacja będzie przydatna i miasto obejmie badaniem ankietowym w naszych szkołach młodzież, nauczycieli i rodziców. Aprobatę i zrozumienie swojej inicjatywy ze strony policji wstępnie otrzymałem. Teraz czekam na odpowiedź na moją interpelację od Pana Prezydenta.  Tekst interpelacji z 31 maja 2012 r.: „W związku z wieloma dyskusjami na posiedzeniach komisji Kultury, Edukacji i Sportu o „atrakcyjności” szkół gimnazjalnych i liceów dla sądeckiej młodzieży i rodziców nasuwa się pytanie czy brak zainteresowania niektórymi placówkami mimo znacznej demografii w ich okolicach nie spowodowana jest poczuciem bezpieczeństwa lub jego brakiem. Taka sytuacja prowadzi do niewykorzystania potencjału często b. dużych placówek oświatowych. Zatem proponuję i proszę Pana Prezydenta o przygotowanie anonimowego badania sądeckich uczniów, rodziców i nauczycieli. Istnieje możliwość, że brak atrakcyjności poszczególnych placówek jest konsekwencją poczucia zagrożenia. Warto by (jeśli takie zagrożenie istnieje) zdiagnozować je i jemu zapobiec. Jestem przekonany, że takie badanie będzie doskonałym narzędziem, które odpowie nam na wiele pytań i rozwieje wszelkie wątpliwości.” Co do projektu: myślę, że jeśli dyrektorzy wejdą w owy program, to młodzież oczywiście będzie zaproszona i weźmie w nim udział. Jednak uczestnictwo w tym projekcie nie jest obowiązkowe dla szkół. Dlatego w mojej interpelacji chcę, aby zbadać bezpieczeństwo i jego poczucie we wszystkich placówkach tak, aby stworzyć mapę zagrożeń w naszym mieście.

Grzegorz Fecko.     Foto: sądecka policja.