Interpelacja

Wpis  27 wrzesień 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku ze zgłoszeniem mieszkańców, zgłaszam interpelację o wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Olszewskiego. Od wielu lat owa ulica – jej nawierzchnia wyposażona jest w prowizoryczne płyty betonowe. Obecny stan jest niezwykle uciążliwy dla mieszkańców.

Więcej: https://grzegorzfecko.pl/rada-miasta/