Z ostatniej chwili

 

Foto autor, teren osuwiska.

Ostatnie działania:

Dzisiaj uczestniczyłem w Zabełczu w wizji lokalnej dotyczącej skutków zeszłorocznych osuwisk oraz niszczycielskich działań wód opadowych na stoku wschodnim Kwieciszowej w kierunku Naściszowej. Przedstawicielowi UM przedstawiłem ponadto stan faktyczny odwodnienia na Roszkowicach.

Na wniosek mieszkańców starego Miasta interweniowałem w Komendzie Miejskiej Policji w sprawie stałych uciążliwości w wieczory i noce weekendowe wynikające z głośnych ekscesów biesiadników powracających do domu.

Interweniowałem w sprawie niebezpiecznie wiszącego złamanego konara nad jezdnią na osiedlu Kochanowskiego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

 

Foto autor, teren osuwiska.

Przeprowadziłem rozmowy (CD) z organizatorem rajdów quad’owych. Rozmawialiśmy o tym jak uniknąć uciążliwości mieszkańców, którzy skarżą się na te pojazdy.

Uczestniczyłem w spotkaniu „młodych” radnych i działaczy, na którym podjęliśmy harmonogram i strategie wspólnego działania dla miasta i mieszkańców  na najbliższy rok.

W ramach monitorowania działań Sadeckiej Spółdzielni Mleczarskiej w sprawie niwelacji uciążliwej woni przeprowadziłem z panią Prezes Bożeną Załubską rozmowę. Z przedstawionych informacji wynika, że mleczarnia realizuję swą obietnicę inwestycyjną. W tej sprawie przewidujemy z Panią Prezes spotkanie informacyjne z mieszkańcami na początku jesieni.

Grzegorz Fecko