Bezpieczne Wakacje – Sierpień

O G Ł O S Z E N I E

Propozycje bezpłatnych imprez dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat w ramach

„Bezpieczne Wakacje 2011” sierpień 2011

przydzielonych dla osiedla Przetakówka w miesiącu sierpniu 2011

Lp.

Data

Godzina

Rodzaj zajęć

Ilość

miejsc

Uwagi

1

1 VIII

11.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

2

4 VIII

8.45

Wycieczka – Muszyna

20

W tym jeden opiekun

3

5 VIII

11.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

4

9 VIII

12.00

Kręgielnia ATOM

15

ul. Grodzka

5

11 VIII

10.00

Kino Krokus

15

Al. Wolności

6

12 VIII

12.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

7

19 VIII

10.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

8

24 VIII

8.45

Wycieczka – Muszyna

20

W tym jeden opiekun

9

25 VIII

11.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

 

Uwaga: Zapisy na wyżej wymienione imprezy przyjmuje Przewodniczący Zarządu Osiedla PRZETAKÓWKA , Stanisław Zelek najpóźniej 2 dni przed imprezą bezpośrednio w godzinach od 18.00 do 20.00 w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 61 a. Udzielane są również informacje telefoniczne pod numerem 18  441 45 75.

Zbiórka przed każdą imprezą 15 minut wcześniej oraz odbiór dzieci i młodzieży po imprezie na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzona na piśmie.

Zgłoszenia na wycieczki po odebraniu druku dotyczącego zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd i jego zwrot jako potwierdzenia.

Decyduje kolejność zgłoszenia!

Dla całego miasta na stronie: http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/6894

źródło. Urząd Miasta Nowego Sącza, Zarząd Osiedla Przetakówka

Wzór oświadczenia:

Nowy Sącz   . . . . . . . . 2011 r.

Oświadczenie

My niżej podpisani rodzice i prawni opiekunowie zamieszkujący : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne dotarcie naszego dziecka : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na miejsce zbiórek i imprez oraz samodzielne odejście lub opuszczenie miejsca zbiórek i imprez organizowanych w ramach „Bezpieczne Wakacje 2011” przeznaczonych bezpłatnie dla osiedla PRZETAKÓWKA na koniec czerwca oraz lipiec i sierpień 2011 r.

.1.  Nazwisko i imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2.  Nazwisko i imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

O G Ł O S Z E N I E

Propozycje bezpłatnych imprez dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat w ramach

„Bezpieczne Wakacje 2011” sierpień 2011

przydzielonych dla osiedla Przetakówka w miesiącu sierpniu 2011

Lp.

Data

Godzina

Rodzaj zajęć

Ilość

miejsc

Uwagi

1

1 VIII

11.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

2

4 VIII

8.45

Wycieczka – Muszyna

20

W tym jeden opiekun

3

5 VIII

11.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

4

9 VIII

12.00

Kręgielnia ATOM

15

ul. Grodzka

5

11 VIII

10.00

Kino Krokus

15

Al. Wolności

6

12 VIII

12.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

7

19 VIII

10.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

8

24 VIII

8.45

Wycieczka – Muszyna

20

W tym jeden opiekun

9

25 VIII

11.00

Basen kryty

22

W tym 2 opiekunów, Nadbrzeżna

 

Uwaga: Zapisy na wyżej wymienione imprezy przyjmuje Przewodniczący Zarządu Osiedla PRZETAKÓWKA , Stanisław Zelek najpóźniej 2 dni przed imprezą bezpośrednio w godzinach od 18.00 do 20.00 w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 61 a. Udzielane są również informacje telefoniczne pod numerem 18  441 45 75.

Zbiórka przed każdą imprezą 15 minut wcześniej oraz odbiór dzieci i młodzieży po imprezie na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzona na piśmie.

Zgłoszenia na wycieczki po odebraniu druku dotyczącego zgody rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd i jego zwrot jako potwierdzenia.

Decyduje kolejność zgłoszenia!