Niepokój powodziowy

 

Foto autor

Niepokój zagrożenia powodzią daje odczuć się w widłach Dunajca i Łubinki. Doświadczeni nie jedną już powodzią w ostatnim czasie mieszkańcy tego miejsca z niepokojem spoglądają na wzbierające wody Łubinki. Wielu z tych doświadczonych powodzią mieszkańców na stałe interesuje się danymi meteo szukając informacji na portalach z radarami meteorologicznymi. Ostatnie dane z internetu dają duże powody do niepokoju. Taka sytuacja wzmaga w sposób naturalny kontrole stanu brzegów, wałów i umocnień przez zagrożonych powodzią mieszkańców. Po takiej kontroli zgłoszono mi problem zaryglowania prze gałęzie filarów mostu na ulicy Tarnowskiej nad potokiem Łubinka. Sprawdziłem to miejsce, poza gałęziami widoczne jest wypłukanie przyczółka północnego. Stan rzeczy przekazałem do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Nowym Sączu. Zapewniono mnie, że miejsce jest sprawdzone i będzie monitorowene. Obecnie po wezbraniu Łubinki nie stwierdzono zagrożenia technicznego w tym miejscu.

Grzegorz Fecko