Inicjatywy w Radzie Miasta

Wpis  28 czerwiec 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

  1. Mając na uwadze utrzymujące się bezrobocie w Nowym Sączu zwracam się do pana prezydenta, czy w ramach z walką z owym zjawiskiem wykorzystuje tak zwaną „ekonomię społeczną” . Forma ta pozwoliłaby pomóc tym, którym na rynku pracy się nie powiodło. Poprzez inicjowanie wymienionej formy ekonomii społecznej zadłużeni lokatorzy mogliby poprzez pracę w tej formie np.  spłacać zadłużenie i regulować czynsz.
  2. W związku z tym, że zbliża się okres, w którym przeprowadzany jest przez Urząd Miasta  konkurs „Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni”  proszę aby prezydent objął tym konkursem jakość otoczenia posesji wzdłuż ulic i dróg publicznych. Zgodnie z prawem posesje i ich otoczenie winny być utrzymane w należyty sposób. Wielu mieszkańców dba o pobocza kosząc je i o chodniki sprzedając je. Proponuję, aby docenić starania tych gospodarzy, którzy nie oglądają się na reakcję służb miejskich i sami dbają o czystość i piękno naszego miasta.

Wpis  28 czerwiec 2011  Wolny Wniosek Radnego Grzegorza Fecko

Przyłączając się do podziękowań mojej przedmówczyni (Radna Elżbieta Chowaniec) za łącznik (nową ulicę) ułatwiającą komunikację pomiędzy ulicami Myśliwską i Tarnowską chcę przypomnieć o zasługach w tej inicjatywie byłej radnej poprzedniej kadencji pani Bogumiły Kałużny, która walnie przyczyniła się do możliwości realizacji tej inwestycji.

Należy zaznaczyć i podziękować również pani dyrektor Dorocie Goławskiej za wkład w upiększanie miasta poprzez zakładanie miejsc zieleni i kwiatów oraz za wysiłek w budowanie i modernizowanie placów zabaw. Jednak zgadzam się i przyłączam do wypowiedzi wielu radnych zbulwersowanych wandalizmem, które objęło owe kompozycje zielone jak i place zabaw. W odniesieniu do nieszanowania wysiłków w ukwiecanie i montaż placów zabaw w dotychczasowych miejscach proponuję, aby z miejsc gdzie owe inwestycje się nie przyjęły relokować je do dzielnic peryferyjnych miasta (Helena, Zabełcze, Przetakówka i Kochanowskiego). W tychże dzielnicach peryferyjnych istnieje głęboki deficyt placów zabaw i zorganizowanej przestrzeni kwiatów i zieleni.

Wpis  22 czerwiec 2011   Wniosek Radnych
Grzegorza Fecko i Patryka Wichra

Szanowny Pan Jerzy Gwiżdż, Zastępca Prezydenta Miasta, Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz , Rynek 1

W nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi z dnia 20 czerwca 2011 r.,
i sugestii, aby wskazać inne miejsca pod plac zabaw informujemy, że jako pierwsze takie miejsce proponujemy plac przy ulicy Kleeberga. Obecnie jest tam teren zielony oraz kilka miejskich ławeczek przeznaczonych dla mieszkańców.

Historia wszystkich wpisów pod linkiem: https://grzegorzfecko.pl/rada-miasta/