Jezus Zmartwychwstał! Hallelujah!

Jezus Zmartwychwstał!
Hallelujah!

Życzę: Radości, Miłości i Pokoju!
Grzegorz Fecko

sdr