Interpelacje: czyste powietrze, ścieki,

Szanowny Pan, Ludomir Handzel, Prezydent Miasta , Nowego Sącza

Interpelacje

W imieniu swoim jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy:

  1. W związku z kończącym się okresem funkcjonowania Uchwały nr XXXVIII.373/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania proszę o informację jakie podjęto działania w celu określenia źródeł finansowania i tym samym przygotowania projektu umożliwiającego korzystanie z ulg podatkowych w dalszym ciągu?  Obecna jakość powietrza w naszym Mieście w budzi wiele zastrzeżeń i wymaga dalszych intensywnych starań ze strony władz miasta. Przy tej okazji proszę o informację, w jakim stopniu było dotychczas zainteresowanie wymienioną ulgą podatkową? Każdy rok bez poprawy jakości powietrza potęguje straty w zdrowiu mieszkańców. Promowanie i zachęcanie mieszkańców do wymiany kotłów oraz do podejmowania działań w zakresie zmniejszania zużycia energii na ciepło poprzez termoizolację winno być jednym z priorytetów władz miasta.
  2. Niemal od dwóch lat zawieszony jest temat zorganizowanego odbioru ściegów od gospodarstw, które nie posiadają przyłącza do instalacji kanalizacji sanitarnej. 26 lutego 2019 roku na sesji Rady Miasta Nowego Sącza Uchwałą NR IX/76/2019 uchylono ważną uchwałę Nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie powierzenia Spółce NOVA zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych.   Mimo interwencji do dziś sytuacja nie uległa zmianie. Taki stan naraża finansowo spółkę Nova, która w tym zakresie wcześniej nabyła kosztowne urządzenia oraz sprzyja degradacji środowiska poprzez niekontrolowany (w wielu przypadkach) odbiór bądź też pozbywanie się nieczystości ciekłych. Uchylona uchwała wymagała korekty a nie całkowitej jej likwidacji. Istotą było, nie czy w sposób bezpieczny i zorganizowany organizować odbiór i transport ścieków do oczyszczalni, a w jaki sposób sprawiedliwie naliczać opłaty zgodnie z potencjałem danego gospodarstwa i liczbą osób w nim bytujących. Proszę o informację w jakim terminie Urząd Miasta jest w stanie przygotować stosowny projekt zmiany uchwały? Proszę o interwencję i rozwiązanie problemów w wyżej wymienionych tematach,

Z wyrazami szacunku, Grzegorz Fecko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *