Interpelacja – chodnik i wody opadowe na Zdrojowej

Szanowny Pan , Ludomir Handzel, Prezydent Miasta , Nowego Sącza, Interpelacje

W imieniu swoim jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy:

Nawiązując do moich wcześniejszych interpelacji i wniosków do rocznych budżetów, zwracam się z uprzejmą prośba o budowę chodnika na ulicy Zdrojowej na odcinku od ulicy Witosa do pętli autobusowej linii nr 18 oraz o wykonanie odprowadzenia wód opadowych z jezdni w kierunku naturalnych cieków wodnych.

Obecna sytuacja na najbardziej stromym odcinku ulicy Zdrojowej stwarza wiele zagrożeń dla pieszych ze stronu poruszających się pojazdów. Usytuowanie ulicy jest takie, że z jednej strony jest wysoki brzeg, z drugiej strony zaś występuje urwisko z dużym spadkiem. Taka topografia pasa drogowego bez pobocza nie daje pieszym możliwości bezpiecznego poruszania się i uczestnictwa w ruchu.

Konieczność odprowadzenia wód opadowych naturalnymi ciekami wodnymi jest konieczna, w innym razie kolejne burze i wezbrany po nich wody opadowe niszczą nawierzchnię jezdni, wyrywając asfalt i kruszywo z podbudowy. Cały ten materiał regularnie wraz z wodami burzowymi spływa do ulicy Witosa…

Wymieniony odcinek jezdni jest niebezpieczny, ruchliwy a przy tym prowadzą nim szlaki: turystyczny oraz szlak rowerowy. Wykonanie tego udogodnienia poprawi bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Ze swej strony zapewniam (tak jak dotychczas), tam gdzie to będzie tylko możliwe pomoc przy mediacji i rozmowach z gospodarzami przyległych działek, aby sprawnie przejść z etapu planowania i projektowania do realizacji. Proszę o interwencję i rozwiązanie problemów w wyżej wymienionych tematach, Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Fecko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *