Wnioski do budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2020

Wnioski RM NS 31 VII 2019 r. do projektu budżetu miasta  Nowego Sącza na rok 2020 do Pana Ludomira Handzla Prezydenta Miasta Nowego Sącza

 

 W imieniu swoim, zgłaszających samorządowców jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy do rozwiązania poprzez ujęcie ich w planach realizacji w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2020:

 • Budowa chodnika od CPN Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA ,
 • Wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości siedziby Państwowej Straży Pożarnej i osady Aleksandrówka oraz przy rondzie św. JP II,
 • Rozbudowa i kontynuacja budowy ścieżek rekreacyjnych w parku powyżej Orła na skale (Sądecka Orla Perć), oraz przygotowanie i montaż tablic z opisem historii tego miejsca oraz o lokalnej przyrodzie i geografii,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdów rowerowych przez ulicę Witosa na wysokości ulicy Zdrojowej i Barskiej,
 • Kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Pieczkowskiego oraz Nowochruślickiej,
 • Budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe,
 • Remont nawierzchni i budowa chodnika na ulicy Ogińskiego (brak chodnika po obu stronach),
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego oraz budowa chodnika po prawej stronie tego odcinka gdyż jest to dojście do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (droga i chodnik tego odcinka jest w opłakanym stanie),
 • Dokończenie budowy chodnika ulicy Warzywnej wzdłuż posesji nr. 12 ( około 40mb)
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej,
 • Remont chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Dojazdowej do ulicy Zdrojowej oraz budowa nowego chodnika po drugiej stronie ulicy,
 • Budowa chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką,
 • Remont chodnika ulicy Szkolnej od ulicy Kraszewskiego do ulicy Zalewskiego (około 45mb),
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego,
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca,
 • Budowa ścieżki pieszo rowerowej od mostu rowerowego na Kamienicy przy Rybackiej pod mostem na Tarnowskiej, dalej poprzez bulwar i wał nad Kamienicą, dalej pod mostem na Krańcowej do mostu wiszącego przy MOSiR,
 • Kontynuacja i budowa ścieżki pieszo rowerowej na bulwarze Narviku od przystanku pod wiaduktem do ronda „pod szpitalem” i dalej do ronda Solidarności,
 • Budowa chodniki na ulicy Dunajcowej od pętli autobusowej do Jagodowej,
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Stefana Jarosza,
 • Odtworzenie przejazdu rowerowego ze ścieżki rowerowej Dunajec EuroVelo w kierunku Starego Miasta na wysokości hotelu Panorama, obecnie brak jest takiej możliwości po remoncie parkingu,
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Bogdana Zaleskiego od ulicy Romera do ulicy Moniuszki,
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Inwalidów Wojennych od ulicy Stefana Jarosza do ulicy Michała Ogińskiego,
 • Budowa chodnika ulicy Racławickiej od ulicy Na Rurach do bloków mieszkalnych (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Instalacja barier energochłonnych na ulicy Librantowskiej odcinek przed szkołą w Januszowej (droga uczęszczana przez dzieci do szkoły!),
 • Podniesienie siatek piłkochwytów na boisku szkolnym przy ulicy Szkolnej, obecnie zniszczone są rynny i poszycie dachu,
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym.
 • Budowa chodnika ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku piekarni Zdrój,
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego(brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Remont ulicy Młodzieżowej i budowa chodnika gdyż po prawej stronie ulicy w kierunku ulicy Paderewskiego rośnie szpaler wysokich tui a po lewej stronie parkują samochody a mieszkańcy osiedla Hallera poruszają się bardzo wąską niebezpieczną ulicą. Odcinek tej drogi został zniszczony podczas remontu ulicy Paderewskiego (gdyż był objazdem podczas remontu),
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika(brak chodnika po obu stronach drogi).

 

 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28,
 • Wykonanie oświetlenia obiektu sportowego przy ulicy Witosa ( obok PSP w Nowym Sączu) kosztem likwidacji trzech słupów oświetleniowych oświetlających chaszcze za bazarem nad Łubinką,
 • Budowa drogi dojazdowej oraz jej oświetlenia do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa),
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica,
 • Po uzgodnieniu z zarządca Polskich Wód stałe koszenie i pielęgnacja międzywala Dunajca, kamienicy i Łubinki, tereny te powinny być naturalnymi terenami rekreacyjnymi dla Sądeczan,

 

 • Eliminacja uciążliwego odoru emitowanego ze składowiska odpadów komunalnych i z oczyszczali ścieków,
 • Budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Zdrojowej na odcinku od jej najwyższego punktu n. p. m. do ulicy Witosa, obecnie większość wód z dużego zlewiska spływa jezdnią co powoduje stałe niszczenie nawierzchni i poboczy,
 • Dalsze monitorowanie i badanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa,
 • Montaż wiat przystankowych na ulicy Paderewskiego na przystanku autobusowym Paderewskiego – Romera naprzeciw przedszkola oraz na pętli autobusowej linii 18 na ulicy Zdrojowej,
 • Przystosowanie istniejących pomieszczeń w jednym z wymienionych adresów: Tarnowska 28, Powstańców Śląskich 8 lub Zdrojowa 71 na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży, seniorów Osiedla Przetakówka oraz na siedzibę dla zarządu Osiedla i Klubu Sportowego Przetakówka,

 

 • Dalsza modernizacja ulicy Zdrojowej na odcinku osiedla Zabełcze (Kwieciszowa),
 • Skomunikowanie obecnych ścieżek rowerowych z centrum miasta poprzez budowę systemu ścieżek oraz wydzielanie specjalnych pasów dla rowerów, oznakowanie poziome oraz pionowe tak, żeby zachęcić Sądeczan do korzystania z rowerów nie tylko rekreacyjnie ale również „na co dzień”,
 • Budowa chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • remont basenu nad Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • proponuje się wykonanie rozłożonych proporcjonalnie względem topografii i gęstości zamieszkania naszego miasta około pięciu profesjonalnych placów zabaw (takich jak na nadbrzeżnej) tak, aby wszystkie rodziny w mieście mogły mieć łatwą dostępność, przy tych miejscach proponuje się również organizację siłowni pod chmurką oraz proponuje się połączenie tych miejsc ścieżkami pieszo-rowerowymi,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • Zaplanowanie budowy co najmniej czterech Orlików na terenie naszego miasta,
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • Budowa parkingu przy przedszkolu na ulicy Inwalidów Wojennych,
 • Budowa łącznika ulicy Widok z Dunajcową,
 • Budowa masztu z flagą Białoczerwoną na górze Zabełeckiej.  

Proszę o przychylne rozpatrzenie powyższych punktów i ujęcie ich w procesie realizacji w roku budżetowym 2020,

Grzegorz Fecko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *