Propozycje do budżetu Nowego Sącza na 2019 r.

Poniżej przedstawiam propozycje do budżetu miasta Nowego Sącza na 2019 r. Zgłoszone przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Przetakówka Stanisława Słabego oraz poszczególnych mieszkańców Nowego Sącza

Grzegorz Fecko                                                                           Nowy Sącz, dnia 21.09.2018r.

Rada Miasta Nowego Sącz

Prezydent Miasta Nowego Sącza,    Pan Ryszard Nowak

 

(Na wniosek Osiedla Przetakówka oraz innych inicjatyw)

Propozycje inwestycji do budżetu Miasta Nowy Sącz na 2019r.

 

 • Remont chodnika i nawierzchni drogi ulicy Tarnowskiej od posesji nr. 85A w stronę nowego ronda im. św. Jana Pawła II przy górze Zabełeckiej.,
 • Budowa chodnika od CPN Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA (brak bezpiecznego dojścia do posesji Nr. 88, 90 rodziny Zięcina i Matyjaszek. Rozwiązanie od kilkunastu lat problemu budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66.
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe.
 • Remont nawierzchni i budowa chodnika na ulicy Ogińskiego (brak chodnika po obu stronach).
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego oraz budowa chodnika po prawej stronie tego odcinka gdyż jest to dojście do Agencji Restruktyzacji i Modernizacji Rolnictwa (droga i chodnik tego odcinka jest w opłakanym stanie).
 • Remont – modernizacja ulicy zdrojowe na odcinku osiedla Zabełcze,
 • Dokończenie budowy chodnika ulicy Warzywnej wzdłuż posesji nr. 12 ( około 40mb)
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej.
 • Remont chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Dojazdowej do ulicy Zdrojowej oraz budowa nowego chodnika po drugiej stronie ulicy.
 • Budowa chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką.
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego.
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca.
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Stefana Jarosza.
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Bogdana Zaleskiego od ulicy Romera do ulicy Moniuszki.
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Inwalidów Wojennych od ulicy Stefana Jarosza do ulicy Michała Ogińskiego.
 • Budowa chodnika ulicy Racławickiej od ulicy Na Rurach do bloków mieszkalnych (brak chodnika po obu stronach drogi).
 • Budowa chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika na ulicy Dunajcowej (odcinek od pętli autobusowej w kierunku północnym),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym.
 • Budowa chodnika ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku piekarni Zdrój.
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego(brak chodnika po obu stronach drogi).
 • Budowa chodnika ulicy Młodzieżowej gdyż po prawej stronie ulicy w kierunku ulicy Paderewskiego rośnie szpaler wysokich tui a po lewej stronie parkują samochody a mieszkańcy osiedla Hallera poruszają się bardzo wąską niebezpieczną ulicą.
 • Położenie masy bitumicznej na odcinku drogi ulicy Młodzieżowej łączącej się z ulicą Racławicką( naprzeciw garaży) gdyż ten odcinek drogi został zniszczony podczas remontu ulicy Paderewskiego ( był objazdem podczas remontu).
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika(brak chodnika po obu stronach drogi).
 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28.
 • Wykonanie oświetlenia obiektu sportowego przy ulicy Witosa ( obok PSP w Nowym Sączu) kosztem likwidacji trzech słupów oświetleniowych oświetlających chaszcze za bazarem nad Łubinką.
 • Budowa drogi dojazdowej oraz jej oświetlenia do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa).
 • Montaż wiaty przystankowej na ulicy Paderewskiego na przystanku autobusowym Paderewskiego – Romera naprzeciw przedszkola.
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica.
 • Wdrożenie systemu dezodoryzacji odorów na składowisku odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 120.
 • Konserwacja urządzeń regulujących swobodny spływ wody potokiem Łubinka oraz koszenie brzegów potoku, co najmniej trzy razy w roku (w bieżącym roku wykonano jedno koszenie).
 • Dalsze monitorowanie i badanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa.
 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice”),
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Pieczkowskiego, Jamnicka i Nowochruślicka z przedłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • proponuje się wykonanie rozłożonych proporcjonalnie względem topografii i gęstości zamieszkania naszego miasta około pięciu profesjonalnych placów zabaw (takich jak na nadbrzeżnej) tak, aby wszystkie rodziny w mieście mogły mieć łatwą dostępność, przy tych miejscach proponuje się również organizację siłowni pod chmurką oraz proponuje się połączenie tych miejsc ścieżkami pieszo-rowerowymi,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • Zaplanowanie budowy co najmniej czterech Orlików na terenie naszego miasta,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • zagospodarowanie brzegów rzek na cele rekreacyjne,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *