Czas dokończyć ścieżkę na Witosa!

Zapraszam do zapoznania się z treścią interpelacji, którą zgłosiłem w trybie międzysesyjnym 26 kwietnia br.

W imieniu wnioskujących mieszkańców, zwracam się z prośbą i apelem o
ukończenie zakresu czynności związanych z oddaniem do użytku pod koniec
2017 r. ścieżki pieszo – rowerowej przy ulicy Witosa. Mieszkańcy słusznie
zwracają uwagę, że nie dokończono pasa zieleni dzielącego jezdnię ulicy od
trasy wybudowanej ścieżki. Brakuje nawiezienia żyznej ziemi, plantacji
terenu oraz posiania trawy. Obecny okres wiosenny sprzyja takim czynnością
więc nie ma na co czekać.

Grzegorz Fecko