Przetakówka: stadion im. Stanisława Zelka

Osiedlowemu stadionowi dzielnicy Przetakówka nadano imię Stanisława Zelka – społecznika, wieloletniego przewodniczącego zarządu tego osiedla. W odsłonięciu pamiątkowej tablicy wzięli udział zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż, najbliższa rodzina Stanisława Zelka – małżonka Janina Zelek oraz córki Iwona Zelek i Jolanta Misiak. Uroczystość zorganizował Zarząd Osiedla Przetakówka z przewodniczącym Stanisławem Słabym na czele.


Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z prośbą o nadanie osiedlowemu stadionowi imienia Stanisława Zelka. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi za przychylne rozpatrzenie naszej prośby – powiedział Stanisław Słaby, Przewodniczący Zarządu Osiedla Przetakówka.

Zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż podkreślił, jak dobrą i znaną postacią być Stanisław Zelek. – To bardzo miłe, gdy jest się na właśnie takim stadionie, który jest pięknym miejscem w Nowym Sączu. Nadaliście nowe życie temu miejscu i nową funkcję. Bardzo miło jest kiedy właśnie takie piękne miejsce otrzymuje imię dobrego człowieka, bo właśnie takim człowiekiem był Stanisław Zelek. Wszystkim nam podobała  się jego postawa życiowa, bo to był człowiek, który łączył  a nie dzielił, który miał swoje poglądy, ale był ponad tym wszystkim. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj być w tym miejscu i to miejsce upamiętniać jego imieniem, bo on naprawdę na to sobie zasłużył. To jest taka trwała pamiątka jego osoby. Nic go nam oczywiście nie zastąpi. To był człowiek,który był miastu bardzo potrzebny.  Warto takich ludzi znać, warto z takimi ludźmi być i warto z takimi ludźmi współpracować, warto po prostu na takich ludziach liczyć, bo na nich człowiek nigdy się nie zawiedzie –powiedział Jerzy Gwiżdż.

Córka upamiętnionego Stanisława Zelka Jolanta Misiak podziękowała w imieniu rodziny Zarządowi Osiedla za podjętą inicjatywę.  – Chciałabym podziękować wszystkim obecnym. Szczególne wyrazy podziękowania składam na ręce Pana Stanisława Słabego, który był inicjatorem i doprowadził do końca tę ideę, aby temu miejscu nadać imię Stanisława Zelka. Serdecznie za to dziękuję w imieniu własnym oraz żony, córki i wnuka Stanisława Zelka – Macieja Misiaka oraz siostry Barbary Bodziony. Dziękujemy za ten sposób upamiętnienia naszego ojca, który był prawdziwym społecznikiem, dla którego najważniejszą rzeczą było dobro lokalnej społeczności i który był także zapalonym kibicem. Myślę, że taki obiekt sportowy noszący jego imię to świetna idea. Dziękujemy za takie dobro i za pamięć o naszym bliskim – powiedziała Jolanta Misiak.

Stanisław Zelek, Przewodniczący Zarządu Osiedla Przetakówka w Nowym Sączu. W kadencji 2002-2006 pełnił funkcję radnego miejskiego, a w samorządzie osiedlowym pracował przez 24 lata.Dbał o swoją dzielnicę i jej mieszkańców. Organizował spotkania noworoczne dla emerytów i rencistów oraz spotkania i turnieje dla najmłodszych. Zawsze życzliwy, zatroskany, pogodny, bezinteresownie troszczący się o sprawy osiedlowe.


 

W spotkaniu z rodziną Stanisława Zelka i seniorami osiedla Przetakówka uczestniczyli także radni miejscy Przemysław Gawłowski (Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto), Grzegorz Fecko, Przewodnicząca Zarządu Zabełcze Bogusława Kałużny, ks. Krzysztof  Pietruszkiewicz SJ oraz członkowie Zarządu Osiedla Przetakówka Józef Kaczmarczyk , Józef Sobczak, Marian Kolczak, Paweł Fecko, Grzegorz Cisoń i Stanisław Kaim.

Autor: Renata Stawiarska Dodano: 2017-09-03 21:12:20

Więcej zdjęć na:         http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/17315