Odcinki Zdrojowej i Zabełeckiej z remontem na maj / czerwiec

Wcześniejsze ustne deklaracje Pana Prezydenta Ryszarda Nowaka dotyczące potrzeby remontu najbardziej zniszczonych odcinków Zdrojowej i Zabełeckiej  przed remontem-budową mostu heleńskiego uzyskały dalsze potwierdzenie. Dzisiaj popołudniu (24 IV) na Komisji Finansów Publicznych przy  punkcie z poprawkami do budżetu miasta zapytałem o te zadania dyrektora MZD pana Grzegorza Mirka. Poinformował (korzystając z harmonogramu działań), że te dwa odcinki będą realizowane w miesiącach maj /czerwiec br. ze środków zarezerwowanych na remonty!

Grzegorz Fecko