Przetakówka: świetlica środowiskowa i lokal dla klubu i zarządu

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią Pana Prezydenta na interpelację w sprawie świetlicy środowiskowej dla dzieci z Przetakówki oraz lokalu dla Zarządu Osiedla, KS Przetakówka oraz klubu seniora.

Grzegorz Fecko