Pamietajmy o Niezłomnych i ks. Gurgaczu

Z ostatniej sesji RM NS:

Wolne wnioski radnych, sesja RM NS 11 X 2016

Wydawnictwo poświęcone Władysławowi Gurgaczowi i jego Towarzyszom

„Następnie zawnioskował do Pana Prezydenta i Pani Przewodniczącej przy czym zaznaczył, że do Pani Przewodniczącej wnioskuje z racji jej zamiłowania, ale też dlatego, że działa w KIK-u. Poinformował, że dostał od środowisk prawicowych w Nowym Sączu niemalże kompletne opracowanie tzw. kserówkę dokumentacji dotyczącej różnych wydawnictw w prasie, propagandowych również za komuny, a dotyczących spraw ojca Władysława Gurgacza, to jest wybitnej osoby, można powiedzieć męczennika związanego z miastem Nowy Sącz, z klasztorem Ojców Jezuitów. Poprosił aby powołać zespół, zaznaczając, że taki zespół będzie gotowy oczywiście jak Pani Przewodnicząca czy Pan Prezydent by zechcieli to chętnie wskaże kto jest chętny, ale przecież wszyscy znają środowiska historyczne, patriotyczne. Oznajmił, że ten zespół miał by za zadanie przygotować opracowanie na temat wspomnianego Ojca tym bardziej, że Nowy Sącz jest znany z tego, że wydaje wiele książek o ważnych osobach. Dodał, że wydaje mu się, iż za tą osobą nie będzie miał się kto wypowiedzieć, ten człowiek zginął za ojczyznę i myśli że to jest dobry moment aby przeznaczyć nie duże środki na to żeby wspomniany zespół mógł poskładać te dokumenty, a Pan Prezydent pod nadzorem Pani Przewodniczącej, która czuje ten temat wydał książkę i wyraził nadzieję, że będzie można się tym wydawnictwem cieszyć już w przyszłym roku, o co bardzo prosi.”