Pomnik orła na skale zyskał zacnego mecenasa!

W nawiązaniu do mojej  interpelacji  z wrześniowej sesji RM NS w sprawie zagospodarowania otoczenia wykutego orła na skale nad rondem im. św. JP II otrzymałem pozytywna informację. Prezydent Ryszard Nowak upoważnił miejską spółkę Nova (składowisko odpadów komunalnych – sąsiad wskazanego obiektu) do przyjęcia patronatu nad tym pomnikiem. Systemem gospodarczym zagospodarowane i udostępnione mieszkańcom będzie to historyczne i patriotyczne miejsce. Liczymy na piękne efekty.

Grzegorz Fecko