Energia dla KS Przetakówka, Węgierska, Węgierska BIS i Dąbrówka

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami Pana Prezydenta na interpelacje, które złożyłem na ostatniej sesji RM NS.

Grzegorz Fecko