Informacje obywatelskie – ważne interpelacje na sesji wrześniowej

Zapraszam do zapoznania się z interpelacjami, które zgłosiłem na sesji RM NS 13 IX 2016 r. – niejasności w liczeni głosów przy głosowaniu na BO na rok 2017, -przyłącz energetyczny dla KS Przetakówka, -na ulicy Dąbrówki w Biegonicach potrzebny jest asfalt!, – co z remontem ulicy Węgierskiej w Biegonicach od skrzyżowania do granicy miasta na Popradzie, co z Węgierską BIS? – potrzebne są schody do orła wykutego w skale nad rondem świętego Jana Pawła II !

Grzegorz Fecko