Basenu, parkowania i dodatkowy świetlic „miasto” nie widzi…

Z odpowiedzi na interpelacje, które otrzymałem od Pana Prezydenta wynika, że miasto nie kwapi się do szybkiego uruchomienia basenu letniego, do udostępnienia dodatkowych miejsc do parkowania w pobliżu ośrodków kultu, do zwiększenia ilości świetlic środowiskowych na osiedlach które tego potrzebują!  W sprawie uporządkowania międzywala Dunajca, Kamienicy i Łubinki bez entuzjazmu….  Poniżej skan odpowiedzi, zapraszam do zapoznania się z jej treścią. Grzegorz Fecko