Kontrol: „obwałowanie grozi zawaleniem”!

Podejrzenia mieszkańców o niebezpieczeństwie  potwierdza wynik kontroli! Poniżej przedstawiam fragment protokołu z doraźnej kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego. Sprawa dotyczy muru oporowego chroniącego mieszkańców, budynki i infrastrukturę pomiędzy ulicą Rybacką, rzeką Kamienicą a rzeką Dunajec. Grzegorz Fecko